Forside

KØB BILLETTER NU PÅ THISTEDBILLETTEN.DK

 

 

Generalforsamling i Heavy Agger Musikforening 2017

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 i foreningens lokaler i De Sorte Huse

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse

Budget og planer for 2017

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er Anne Marie Iversen, Therese Thomsen, Heine Thomsen, Gert Tidemand

- samt suppleanter Lone Thomsen og Michael Thomsen.

Evt.

Forslag der ønskes behandlet jf. punkt 5, skal være formand Anne Marie Iversen skriftligt i hænde

senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen er vært ved en kop kaffe m. kage.

Husk indbetaling af medlemskontingent for 2017 kr. 100

Til konto:

9090 0003280497

Sparekassen Thy Thisted

 

På bestyrelsens vegne

Anne Marie Iversen

Tlf. 23296398

am@aggerferiehuse.dk

Heavy Agger Musikforening

Ålumvej 28, Agger

7770 Vestervig